Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Uppgift eller mål

Ytterligare en modell är att ordna webbplatsen utifrån är vad användaren vill göra, antingen formulerat som en arbetsuppgift eller utifrån vad hon vill åstadkomma. Denna modell är besläktad med livssituationer, men är mer detaljerad. På engelska går den under namn som task oriented eller goal oriented.

Detta är ett kraftfullt men besvärligt sätt att organisera information. Användaren kommer nästan alltid till webbplatsen med ett bestämt mål, för att göra eller åstadkomma något – och att då direkt kunna hitta en länk till det hon vill göra är naturligtvis oerhört användarvänligt.

Problemet är att det lätt blir alldeles för många länkar. Bild 57 illustrerar problemet. När den togs var webbplatsen ny, och länkarna få. Men uppenbart är det många fler saker än dessa fem som man kan ansöka om, så det är inte svårt att se hur denna lista med tiden kommer att bli oöverskådligt lång.

En målorienterad navigation som finns på många webbplatser är Vanliga frågor eller FAQ.

Sortering & kompletterande tema

Om det finns en given arbetsordning kan uppgifter sorteras utifrån denna (se sid 193). Om ingen given eller välkänd arbetsordning finns, har denna modell samma problem med sorteringen som Målgrupp eller livssituation, ovan.

comments powered by Disqus