Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Dela inte upp inskrivningen av uppgifter som hänger samman

Sträva efter att låta användaren skriva in uppgifter som hänger samman i ett svep. Ibland kräver dock databehandlingen att uppgifterna delas upp, och då får du bortse från detta råd.

Låt helst användaren skriva in hela sitt namn i ett fält.

Om det är nödvändigt för databehandlingen att få efternamnet separat, dela in det i två fält ordnade så att förnamnet skrivs först.

Gatunamn och -nummer hänger samman

I en adress är det inte så bra att ha ett särskilt fält för gatunumret.

Däremot är det ok att postnummer och postort har olika fält.

Adresser

Om inte uppdelning är nödvändig för databehandling, låt adressfältet vara ett flerradigt textfält, som gjorts lagom högt för tre rader. (Räkna dock med möjligheten att du får in svar på fler än tre rader, t.ex. för utländska adresser.)

Om du ber att få adressen i mindre delar, tänk på att många länder har ett annat adressformat än Sverige. Om du frågar efter adress och det inte är säkert att den är svensk, bör formuläret anpassas så att den ändå går att mata in korrekt.

(Detta är ett exempel på när ett underformulär kan vara användbart, se Flersidiga formulär , sid 280.)

comments powered by Disqus