Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Undvik länkar i formulär

Länkar bör undvikas i formulär, eftersom deras grundläggande betydelse är att de lämnar det nuvarande sammanhanget och tar läsaren till någonting nytt – detta kan göra användaren osäker på om hon riskerar att förlora det hon matat in i formuläret.

Det finns dock sammanhang där länkar är motiverade.

Hjälptexter

Det kan behövas mer hjälptext än vad som får plats i formuläret. I så fall kan det vid kontroller finnas länkar till hjälptexter. Ibland kan det vara lämpligt att öppna dessa i nya fönster så att man inte stör användarens flöde genom formuläret (se Nytt fönster , sid 329 ).

Genvägar

Länkar som går till andra delar av samma sida, till exempel för att hoppa över en del av formuläret som inte berör användaren.

Underformulär

Ibland kan delar av formuläret behöva betydligt mer eller annorlunda information från vissa användare från än andra. I så fall är en tänkbar metod att hoppa till ett underformulär med frågor riktade just till dessa användare.

Försök dock undvika detta. Använd hellre genvägar så att användare som inte berörs kan hoppa vidare till nästa del som är aktuell för dem. Eller dela formuläret på flera sidor och anpassa vilka sidor som visas.

Se även navigationskapitlets avsnitt om länkar, sid 115 , och Formulär trivs inte med navigation, sid 278 .

comments powered by Disqus