Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Undvik att öppna nya fönster

Länkar som öppnar nya fönster förvirrar ofta användaren. Det nya fönstret kan lägga sig framför det gamla och helt eller delvis dölja det.

Ytterligare en källa till förvirring är att nya fönster förstör funktionen hos bakåtknappen (eftersom sidorna man försöker gå tillbaka till visades i det gamla fönstret). Det är därför kontraproduktivt att försöka hålla kvar användaren på den egna webbplatsen genom att öppna nya fönster när man länkar till andra webbplatser. En användare som följer sin vana att använda bakåtknappen för att återvända kan då inte göra det.

Erfarna användare vet naturligtvis om att de istället måste stänga det nya fönstret. Men för många av dem är det en källa till irritation att inte själva kunna välja när ett nytt fönster skall öppnas genom att skift- eller högerklicka (eller om de använder Macintosh: kringelklick).

Trots dessa invändningar kan det vara motiverat att öppna ett nytt fönster till exempel för att visa en hjälptext eller be användaren om kompletterande uppgifter. Ett sådant fönster bör vara litet, för att signalera att det inte är något nytt utan har en kompletterande funktion. Det bör, i synnerhet om det innehåller hjälptexter, ha kvar webbläsarens meny så att det går att skriva ut (se även Ta inte bort webbläsarens kontroller, sid 332).

Överväg möjligheten att istället för att öppna nya fönster för hjälptexter, ladda om den ursprungliga sidan men med hjälptexterna på plats. På det sättet hamnar hjälpen nära den uppgift som skall utföras.

Nytt fönster eller ej

Mer generellt kan en tumregel formuleras så här:

Ett nytt fönster kan öppnas om användaren mentalt är kvar på sidan och bara skall läsa eller göra något kompletterande.

Ett nytt fönster öppnas inte om användaren går till en ny sida.

Framtidsosäkert

Det är stor risk att utvecklingen går mot nya fönster överhuvudtaget inte pålitligt kan öppnas. Se Öppna aldrig ett nytt fönster från en annan domän, sid 331.

Se även WCAG 10.1 (prioritet 2), sid 363.

comments powered by Disqus