Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Stryk under text som är länkad

Att länkar är understrukna är en mycket stark konvention på webben. Om de inte är det så tvingas användaren stanna upp och lista ut hur länkar är markerade innan hon kan använda webbplatsen.

Dock kan undantag göras i menyer och andra sammanhang där det ändå klart framgår att det är fråga om länkar, och där understyrkningar skulle göra det visuellt rörigt. I så fall bör dock nästa råd följas.

comments powered by Disqus