Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Stryk aldrig under text som inte är länkad

När text är understruken ger det en mycket stark signal till användaren att den är klickbar. Om den inte är det, blir användaren lurad.

comments powered by Disqus