Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Typografi och läsbarhet

Trots att webben ger rika möjligheter att använda bilder, ljud och filmer domineras mediet helt av text. Det är därför viktigt att lägga ner omsorg på typografin för att göra läsningen så lätt och trevlig som möjligt.

Se även.Var återhållsam med kursiv text och versaler, sid 96, och Använd typografiskt korrekta tecken , sid 97.

comments powered by Disqus