Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Webbplatsens syfte bör vara tydligt

Räkna inte med att alla som kommer till webbplatsen vet vad ni sysslar med eller vad syftet med den är.

En väl formulerad fras placerad intill logotypen kan göra mycket för att klargöra. En längre avsiktsförklaring kan också finnas på eller länkas från ingångssidan.

Bild 118. En väl vald fras intill logotypen kan göra webbplatsens syfte tydligt. (www.adlibris.se)

comments powered by Disqus