Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Det skall tydligt framgå vem som är utgivare till webbplatsen

Detta görs lämpligen genom att logotypen är väl synlig på alla sidor.

Om organisationen inte är allmänt känd bör det också finnas en text om förklarar vad den är, vad den vill etc., på eller länkad från ingångssidan.

comments powered by Disqus