Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör det tydligt vart länken leder

Användare klickar ogärna på en länk om de inte kan förutse vart den leder. Var därför tydlig när du formulerar länkarna. Det är bättre med långa länkar som verkligen berättar vilket innehåll sidan man kommer till har och vad man kan ha för nytta av den, än med korta och svårtolkade.

Länken skall kunna läsas fristående

Det är inte alltid som användaren läser webbsidan. Ofta sveper hon med blicken över den på jakt efter en länk som skall leda henne vidare mot det egentliga målet. Då plockar ögat ut bara länkarna, och läser dem oberoende av omgivande text. Samma sak gäller synskadade, som kan be sin webbläsare att enbart läsa upp sidans länkar.

Det är därför viktigt att länkarna kan läsas fristående. Om länkarna inte är tillräckligt tydligt formulerade tvingas båda användargrupperna söka sig fram genom din webb på betydligt mer tidsödande sätt.

Skriv därför hellre ”Kursinformation” eller ”Mer om kursen” än till exempel ”För kursinformation. Klicka här.

Använd rubriken som länktext

Ofta kan målets rubrik användas som länktext. Detta har fördelen att när användaren kommer till sidan finns en automatisk koppling till länken hon klickade på, och hon slipper använda mental kraft för att avgöra om hon hamnat rätt.

Se även Länken från puffen skall innehålla rubriken, sid 148, Använd samma formulering för länk, titel, rubrik och puff, sid 221, samt WCAG 13.1 (prioritet 2), sid 368.

comments powered by Disqus