Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Tvinga inte användaren fylla i uppgifter hon inte har eller inte vill ge

Om en uppgift görs obligatorisk måste det vara tydligt för användaren varför den är nödvändig och vilken nytta hon har av att lämna den. Om inte detta är helt klart bör det finnas alternativ typ ”vet inte”, ”ännu ej bestämt” eller ”vill inte uppge”, annars leder det lätt till att användare fyller i vad som helst som systemet godtar, för att komma vidare.

Om man inte kan kontrollera att användarens svar är korrekt (och det kan man praktiskt taget aldrig) är risken stor att obligatoriet gör att man istället för ingen uppgift får en felaktig uppgift. Det är därför som amerikanska sajter som kräver att man fyller i en adress har en stor andel av sina användare från postnummerområdet 90 210 - Beverly Hills, eftersom en populär TV-serie gjort att detta är ett postnummer icke-amerikaner känner till.

comments powered by Disqus