Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Alla bilder som har alt skall också ha title

Om en bild saknar title visar en del (men inte alla) webbläsare istället alt-texten som om den vore en title. Denna måste därför alltid finnas, men kan vara tom, title=””.

comments powered by Disqus