Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt det inte ta mer än tio sekunder att börja använda sidan

Ur ett användbarhetsperspektiv är nästan alla webbplatser för långsamma. Forskning visar att om användare får vänta mer än tio sekunder på en sida har de en klar tendens att börja gör något annat i väntan på att sidan skall laddas.

Det betyder att en sida som är färdig att tas i bruk inom 10 sekunder har betydligt större chans att hålla kvar sina användare än en som är långsammare.

Sidan behöver inte vara färdigladdad inom tio sekunder, det viktiga är att det som användaren kom för finns där - navigationen på en sida hon vill passera, början av innehållet på en sida hon vill ta del av.

Naturligtvis är 10 sekunder inte en absolut gräns, där allt är lugnt under den och katastrof över, utan mer en riktpunkt på en löpande skala.

Inte heller kan man sitta helt nöjd bara för att sidan är snabbare än dessa tio sekunder. För en riktigt bra användarupplevelse skall det inte märkas något avbrott alls, och för att uppnå detta måste sidan laddas på en tiondels sekund. Det är naturligtvis inte realistiskt med den bandbredd användare har idag, men det är det mål webben i ett längre perspektiv måste sträva efter.

Ett delmål som börjar närma sig det realistiska är att ladda sidan inom en sekund – som är ungefär den tid man har på sig innan användarens tanke vandrar iväg till något annat.

En slutsats man kan dra av detta är att inte låta de nuvarande tiderna bli en norm. Webben är fortfarande alldeles för långsam för människors snabba otåliga hjärnor. Snabbare förbindelser bör därför inte intecknas genom att göra tyngre sidor, utan användas för en snabbare användarupplevelse.

Förbindelsehastighet

Eftersom olika användare är uppkopplade till Internet med olika hastighet, blir en naturlig fråga vem man skall mäta hos för att se om rådet är uppfyllt.

I princip bör det vara hos dem i målgruppen som har långsammast förbindelse. Detta innebär i många fall modem . Det är naturligtvis utmärkt om man klarar tiosekundersgränsen för modemanvändare, men detta är ett mycket högt satt mål och kräver att sidan görs extremt enkel, vilket kan kollidera med andra krav på webbplatsen. Realistiskare är att försöka klara tidsgränsen för användare med en typisk bredbandsförbindelse på 0,5 Mb per sekund, eller att använda IT-kommissionens definition av bredband och sätta sin ambition utifrån 2 MB per sekund.

comments powered by Disqus