Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Tilltal

En webbplats kan tala till sin användare på olika sätt. Den kan vara formell eller informell. Avslappnat rolig eller strikt saklig. Den kan vara avsändarens eller användarens.

Tilltalet är nästan lika viktigt som utseendet för att hålla kvar användaren och hålla samman webbplatsen. Olika tilltal ger också användaren olika intryck av webbplatsen och därmed olika referensramar när hon skall tolka vad som står där och bestämma om hon är beredd att lita på det.

Så kan till exempel en webbplats skriven på byråkratsvenska ge ett intryck av en avsändare som är tråkig, stel och mer intresserad av att det är korrekt än av att någon skall förstå – men också av en som är hederlig och bryr sig mer om sakfrågorna än om tjusiga formuleringar.

En webbplats skriven på ett ungdomligt språk kan vara precis rätt för att nå en ung målgrupp – men det språket balanserar nära löjets avgrund och om inte skribenten verkligen behärskar kulturen kan ett felsteg sända webbplatsen i fritt fall bort från det intryck den ville ge.

En slarvigt skriven webbplats lockar användaren att tänka att om du inte ens kontrollerar dina texter tillräckligt för att hitta stavfel så verkar det inte troligt att du kontrollerar dem noga nog för att hitta sakfel.

comments powered by Disqus