Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Tillgänglighetstester

Det finns flera tjänster som testar om webbplatsen följer WCAG. Dessa automatiska tester klarar dock inte att testa alla aspekter. Det finns också instruktioner på WCAG:s webbplats om hur mer djupgående tester kan genomföras. Se www.anvandbart.se/ab/tillganglighetstesterför länkar.

comments powered by Disqus