Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Tillgänglighet

Begreppet tillgänglighet används för två delvis skilda saker. Dels när man talar om hur tillgänglig en webbplats är för användare med funktionshinder. Dels när man talar om hur tillgänglig den är för användare med olika tekniska förutsättningar, till exempel någon som har en väldigt gammal webbläsare eller surfar via mobiltelefon.

I första hand kommer denna avdelning att koncentrera sig på det som ökar tillgängligheten för människor. I praktiken sammanfaller dock ofta områdena. Samma saker som gör webbplatsen tillgänglig för den som är blind göra den också tillgänglig för söktjänster och mobilsurfare.

Design för alla

Tillgänglighet för funktionshindrade är inte något som bara är intressant för en liten grupp handikappade användare. Ibland används istället begreppet ”design för alla”, som mycket bättre berättar vad det handlar om. Man behöver inte vara synskadad för att uppskatta att texten inte är pytteliten, det gör både den tredjedel av Sveriges befolkning som är över 50 och användare av bärbara datorer av senaste modell med högupplösta skärmar. Man behöver inte ha lässvårigheter för att föredra en text som är skriven på ett läsvänligt sätt. Och man behöver inte ha en muskelsjukdom för att ibland vilja låta mushanden vila och surfa via tangentbordet.

Både demokratiska och kommersiella skäl motiverar att designa för alla. Att myndighetswebbplatser görs så att delar av befolkningen inte kan använda dem är naturligtvis inte acceptabelt. Att e-handelsplatser görs så att potentiella kunder inte kan använda dem är dåligt affärsmannaskap – i synnerhet som det ofta inte är dyrare att designa tillgängligt, utan snarare en fråga om att utföra hantverket på rätt sätt.

Inte bara för synskadade

När man talar om handikappanpassning av webben tänker många på de synskadade . Det är inte så konstigt, det är ju ett litet mirakel som skett, det enda som behövs är en gnutta eftertanke hos webbmakarna så öppnar sig en ny värld för en grupp som tidigare bara kunde komma åt text via dyra inläsningar på band. En enorm nytta för en liten ansträngning.

Den stora gruppen funktionshindrade är dock en annan. Det är de kognitivt handikappade, till exempel människor med lässvårigheter, svårigheter att följa abstrakta resonemang eller inlärningssvårigheter.

Att tillgängliggöra för denna grupp handlar mycket om språket, hur innehållet skrivs och att komplettera texter även med andra uttrycksformer, till exempel förklarande bilder.

comments powered by Disqus