Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör PDF och andra dokument tillgängliga

Observera att samma tillgänglighetskrav som gäller för webben gäller även när innehållet kommer i ett annat format. Se www.anvandbart.se/ab/tillgangliga-dokument för tips.

Se även WCAG 9.2 (prioritet 2), sid 362.

comments powered by Disqus