Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Tillåt att användaren öppnar nya fönster

Användare brukar ibland öppna ett nytt fönster (eller en ny flik) med en kopia av sidan. På så sätt kan hon arbeta vidare med två eller flera alternativ jämsides, till dess hon är redo att besluta sig för ett.

Detta är ett ofta mycket produktivt sätt att hantera olika valmöjligheter, och bör tillåtas.

Dock kan det leda till problem för webbapplikationer som inte byggts med detta i åtanke. En användare delas då i två, som delvis är samma delvis olika.

Det finns tekniska lösningar för detta, men på samma sätt som med bakåtknappen hänger möjligheten att tekniskt genomföra dem samman med hur systemet i grunden är konstruerat. Det är därför viktigt att få med detta som ett användbarhetskrav redan vid teknikvalet.

Om tekniken inte klarar det, skall användaren ges ett artigt felmeddelande om att det tyvärr inte är möjligt.

comments powered by Disqus