Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Tidsstyrning

Tiden är en dimension i webbdesign. En webbsida kan till exempel regelbundet ladda om sig själv så att den alltid är aktuell. En webbapplikation kan logga ut användare som inte visat några livstecken under en tid, för att försäkra sig om att ingen annan kan överta en övergiven inloggning. En e-handelsplats kan tvingas ta tillbaka det som reserverats för en användare när den inte längre är säker på att hon är på väg att köpa.

En felaktigt hanterad tidsstyrning kan dock ställa till med stora tillgänglighetsproblem.

comments powered by Disqus