Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Det som skall läsas eller hittas bör sorteras i normal tidsordning, nyheter i omvänd

Det finns två principer som båda är viktiga men som inte går att förena:

Saker bör återges i den ordning de inträffat

Det som är viktigast bör vara överst

Konflikten mellan dessa båda känner man ofta av när man skall bestämma sorteringen av tidsmaterial. Tyvärr går det inte att sätta sig på båda stolarna, utan man måste bestämma vilket som är viktigast. Generellt kan sägas att om det är viktigt för användarna att kunna se att något tillkommit, skall det senaste läggas först (så kallad omvänd tidsordning), men när det finns ett värde i att kunna läsa delarna i rätt ordning skall det senaste läggas sist. Även när man ögnar igenom på jakt efter något är det lättare att hitta om de presenteras i den ordning de inträffat. Några exempel:

På en löpsedel läggs det senaste överst.

I ett arkiv brukar man börja med det äldsta.

I ett diskussionsforum är det knepigare att bestämma vilken ordning som är bäst. Personligen tenderar jag att prioritera lätt att läsa framom lätt att se vad som tillkommit, så jag brukar använda normal tidsordning. Men det är ingen självklarhet.

Ibland kan det finnas en kontroll för att vända tidsordningen, men ofta är det vara att komplicera sidan mer än det är värt.

Se även Använd sidans tid för att visa det som är nytt men innehållets tid när gammalt skall hittas, sid 170.

comments powered by Disqus