Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kör animationen en begränsad tid

Ett bra sätt att göra animationer mindre störande är att bara köra dem en begränsad tid eller ett begränsat antal gånger. Låt helst inte rörelsen fortsätta mer än tio sekunder efter det att sidan laddats.

comments powered by Disqus