Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Tid

Tiden är ett användbart tema för att ordna både nytt och gammalt material.

Det nya tidsordnas i löpsedlar, där det senaste lägger sig överst och tränger undan det gamla och gör det lätt för användaren att följa med vad som händer.

Även för att hitta i gammalt material är tiden en användbar ordning. Människor har en stark känsla för i vilken ordning saker skett och ungefär under vilken period.

Däremot är vi ganska dåliga på att komma ihåg mer exakt när något hänt. Tidsordningen fungerar därför utmärkt så länge användaren har överblick, men fungerar dåligt om det är en lista av enskilda datum som visas och hon måste klicka på vart och ett av dem för att se vad som döljs därunder.

Tid används ofta för att hjälpa användarna att hitta det mest relevanta materialet, utifrån antagandet att ju färskare något är desto sannolikare är det att det är intressant. Därför finns tidssortering ofta som ett alternativ när man ser sökresultat (se Presentera sökresultatet, sid 210).

Tidsordningen kan användas på många ställen i en webbplats, synligast av dem löpsedeln. Pressmeddelanden brukar sorteras kronologiskt. Ofta är tiden ett komplement till annan navigering, men hos till exempel bloggar spelar den huvudrollen. Samma sak för innehåll som publiceras som RSS (se sid 442).

Det finns även innehåll där tiden är själva huvudsaken, till exempel i ett kalendarium.

Det är inte ovanligt att se tiden användas parallellt med andra teman. Tidsnavigationen används när användaren vill se vad som är nytt, medan det andra temat används när hon letar efter något specifikt.

comments powered by Disqus