Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Textstorlek

Att bestämma vilken textstorlek som skall användas kan vara knepigt. Det finns två oförenliga behov som man måste hitta en kompromiss mellan.

Texten bör vara så stor att den är bekväm att läsa

Det första behovet är att texten bör vara stor. Drygt en tredjedel av Sveriges befolkning är femtio eller äldre, och även om inte alla ser dåligt så är det väldigt många människor som har svårt att dechiffrera liten text. Inte heller unga uppskattar den – inte nödvändigtvis för att de har dålig syn, utan för att de föredrar att surfa tillbakalutat.

Texten bör vara liten så man får överblick

Det andra behovet är behovet av överblick. Ett av problemen med webben är att det ofta är en väldigt begränsad yta man har att jobba med. En normal skärm är inte mycket större än ett A4-papper – och på denna begränsade yta skall inte bara innehållet rymmas utan även en mängd andra element som ger identitet och navigation. Speciellt på ingångssidan trängs många olika saker.

Om inte det väsentliga ryms på en skärmyta, tvingas användaren börja rulla, vilket gör det väsentligt svårare att hitta saker.

Det är inte förvånande att webbmakare ofta känner behovet av att använda mindre textstorlek för att få in mer och ge användaren bättre överblick.

Det måste dock sägas att det finns andra effektivare åtgärder för att förbättra överblicken. En sträng gallring både av vad som får vara med på sidan, och av längden på texterna bör göras i första hand.

Men när detta är gjort och överblicken fortfarande brister är textstorleken följande sak att angripa, och behovet av överblick ställs då mot behovet av läsbarhet.

Överlåt till användaren att göra kompromissen

Den goda nyheten är att det finns en väg ur knipan. Om du gör sidorna på rätt sätt, kan du överlåta åt användaren att bestämma om hon föredrar lättläst eller överskådligt.

Den dåliga nyheten är att det för närvarande inte finns något sätt att göra detta som fungerar bra för alla användare. Det finns några olika metoder som angriper problemet, men de är alla behäftade med problem.

Olika metoder för att styra textstorleken

Detta avsnitt kommer att gå igenom några olika metoder för att styra textstorleken.

comments powered by Disqus