Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd mått som ger användaren kontroll över textstorleken - och aldrig liten text

Fördelen med em och % är att de ger användaren möjlighet att själv ställa in en textstorlek som passar henne.

Nackdelen är att många användare utan egen förskyllan drabbas av oläsligt liten text. Detta gäller dem som har grundstorleken inställt på lägre än normalt, en inställning som är rätt att råka göra av misstag och utan att vara medveten om det - och därmed utan att ha en aning om vad man skall göra för att åter få texten läslig.

Vägen ur dilemmat är att inte använda text som är så liten att den kan bli oläslig. Gränsen för hur liten texten får göras är olika för olika typsnitt, men gränserna för hur små några av de vanligaste typsnitten kan göras utan att riskera att bli oläsliga i Internet Explorer är dessa:

Verdana 69% (eller 0.69em) - men 76% ger påtagligt bättre läsbarhet och är bara aningen större

Georgia 76% (eller 0.76em)

Arial 86% (eller 0.86em)

Times New Roman 86% (eller 0.86em)

Problemet med denna lösning är att ingen text kan göras riktigt liten – och att formgivningsarbetet därmed blir svårt

Relativa mått gör det också litet knepigare att skapa själva formatmallarna.

Se även WCAG 3.4 (prioritet 2), sid 353.

comments powered by Disqus