Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör rubriken som text

För rubrikerna som text gäller ungefär samma sak som för löpande text - det inte finns många typsnitt att välja mellan. Eftersom rubriker är större och därmed lättare att läsa är urvalet visserligen större, men fortfarande väldigt begränsat.

För de flesta webbplatser är detta ändå det bästa alternativet, av flera skäl:

Rubriken kommer lika snabbt som resten av texten. (Görs den som bild är risken stor att den dyker upp en bra stund efter texten).

Om inte publiceringssystemet automatiska producerar bildrubriker, är det ett betungande arbetsmoment att göra dessa.

Det är tillgängligt. (Även bildrubriker kan göras på ett handikappvänligt sätt, men det kräver ganska mycket trixande.)

Se även WCAG 3.1 (prioritet 2), sid 352.

Bildrubriker

Trots textrubrikernas fördelar kan det vara frestande att göra rubrikerna som bilder. Främst för att det ger väldigt mycket större typografisk valfrihet, och en möjlighet att använda samma rubriktypografi för webben som för sina trycksaker.

Tyvärr är detta en dålig lösning, tillgänglighetsmässigt. Även om bildrubriken får en alt-text och HTML-kodas som rubrik (d.v.s. med <h…>-taggar) är det många skärmläsare 4 som inte klarar att tolka alt-texten som en rubrik.

Det har kommit en rad olika tekniker som påstås göra det möjligt att använda bilder som rubriker utan att offra tillgängligheten. Många av dessa har visat sig ha problem, andra verkar lovande men är fortfarande för oprövade för att få en rekommendation. Med tiden kommer förhoppningsvis någon att verkligen visa sig hålla. Se länkar via www.anvandbart.se/ab/rubriker.

4 Skärmläsare är en sorts webbläsare som läser upp sidan och som används av många synskadade. Mer om dem i Skärmläsare , sid 346.

comments powered by Disqus