Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör kontrasten mellan text och bakgrund tydlig

Kontrast gör mycket för läsbarheten. Se därför till att det alltid är god kontrast mellan text och bakgrund. Detta blir viktigare ju mindre texten är. Undvik att lägga färgad text på färgad bakgrund.

Samma sak gäller naturligtvis även för annat än text när det är viktigt att användaren kan se skillnaden.

Via www.anvandbart.se/ab/textkontrast kan du hitta hjälpmedel för att se om kontrasten mellan två färger är tillräcklig.

Se även WCAG 2.2 (prioritet 2), sid 351.

comments powered by Disqus