Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Anpassa textfältets storlek till det förväntade svaret

Storleken på textfältet ger användaren en signal om hur långt hennes svar förväntas vara. Sträva efter att anpassa storleken så att den med viss marginal passar för ett normalt svar (men ta samtidigt hänsyn till layoutens behov, så att inte formuläret i sin helhet blir rörigt).

comments powered by Disqus