Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Högerjustera och avrunda numeriska fält

Textfält för siffror bör normalt högerjusteras. Speciellt viktigt är detta när flera fält ligger över varandra, eftersom det underlättar att jämföra olika tal.

comments powered by Disqus