Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Begränsa inte hur mycket text som kan skrivas in

Undvik att begränsa antalet tecken man kan skriva in i textfältet, eftersom det gör det krångligt för användaren att rätta om hon skrivit fel.

Fånga hellre inmatningsfel när formuläret kontrolleras – då finns det mycket större möjligheter att förklara för användaren varför hennes inmatning är olämplig.

comments powered by Disqus