Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Döp textfältet så att webbläsaren kan föreslå innehåll

Moderna webbläsare har en funktion där de minns vad som skrivits in i ett fält. När användaren på nytt kommer till detta fält (eller ett annat med samma namn) följer webbläsaren vad användaren skriver in och visar alla varianter som tidigare skrivits. Detta kan göra arbetet avsevärt snabbare för användare som gång på gång fyller i samma formulär, eller som fyller i vanliga uppgifter typ namn och adress.

I den bästa av världar skulle alla webbplatser döpa till exempel ett fält för e-post på samma sätt, för att på så sätt maximalt underlätta för sina användare. Tyvärr finns ingen allmänt spridd standard för detta, så det bästa man kan göra är att se till att åtminstone den egna webbplatsen är konsekvent.

De fältnamn jag brukar använda för att ta in vanliga personuppgifter är titel, namn, fornamn, efternamn, personnummer, foretag, co, gata, postnummer, ort, email, telefon, arbetet, mobil. (Inga svenska tecken, ”co” används för c/o, ”arbetet” för arbetstelefonnumret.) Detta är som sagt ingen standard, men kan vara en utgångspunkt för att skapa enhetlighet på din egen webbplats.

comments powered by Disqus