Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Testa webbplatsen med de viktiga webbläsarna

Eftersom det inte finns någon möjlighet att testa med alla webbläsare, måste man göra ett klokt urval av dem man testar med. Här är några tumregler att hålla sig till vid urvalet:

Under utvecklingen av webbplatsen testa i första hand med en webbläsare som är duktiga på att följa standarderna, till exempel Firefox eller Safari 24. Det är enklare att börja med en sådan och sedan modifiera för de mer buggiga webbläsarna (som till exempel Internet Explorer 6) än att göra tvärtom.

Använd webbläsarstatistik för att avgöra vilka webbläsare som är värda att testa. Se www.anvandbart.se/ab/testa-webblasare för statistikkällor.

Var dock medveten om att det kan vara stora skillnader på vilka webbläsare användarna av olika sorters webbplatser föredrar.

Även statistiken för den egna webbplatsen kan vara till god ledning – men tänk på att webbläsare som har problem med den kommer att vara underrepresenterade.

Testa bara med den senaste underversionen av varje webbläsare. Även om det finns skillnader mellan till exempel Internet Explorer i den råa versionen respektive med olika servicepaket, så medför testning av varje version mer arbete än vad som i de flesta fall är rimligt.

Undantag görs dock för Internet Explorer 5 och 5.5, som trots att de har samma huvudversion skiljer sig ganska radikalt från varandra.

Undantag kan också behöva göras när man testar avancerade autentiseringslösningar.

För webbläsare som inte kommer med datorn utan som användaren själv måste ladda ner och installera kan man räkna med att äldre huvudversioner överges relativt snabbt. Det finns med andra ord inte så stor anledning att testa mot äldre versioner av Firefox, Opera etc., när en ny version funnits på marknaden ett halvår eller mer.

Webbläsare som användaren inte aktivt valt har däremot en tendens att dröja sig kvar länge.

Olika webbläsare kan ha samma ”motor” under huven, och det räcker då med att testa en av dem. Så är till exempel fallet med Firefox och Netscape.

Se dock upp med att webbläsare som delar motor ändå kan ha olika versioner av dem.

Testa med en webbläsare som inte stöder formatmallar, alternativt med formatmallarna avslagna.

Testa med minst en skärmläsare, eller åtminstone en webbläsare som visar det skärmläsarna läser – till exempel Firefox med Fangs .

Testa med en webbläsare som inte stöder javascript, alternativt med javascript avslaget (detta beror dock på hur du förhåller dig till javascript, se sid 427).

Ge gärna Macintosh litet större uppmärksamhet än dess andel av användarna (ca 4 %) motiverar, eftersom många journalister använder den; litet ögontjäneri skadare inte. Linux och Unix har däremot så små andelar av marknaden (under en halv procent) att det sällan är värt jobbet att testa med dem.

Andra testmetoder

Att koden är korrekt kan testas genom att validera den. Se Validera HTML-koden , sid 420, och Validera formatmallarna , sid 424.

Tillgänglighetstester som till exempel Cynthia eller WebXACT visar hur väl webbplatsen följer tillgänglighetsstandarden WCAG. Observera dock att automatiska tester bara kan fånga en del av problemen. En del tjänster ger dock även anvisningar om vad en människa måste bedöma.

Fungerar eller ser bra ut

I samband med att man gör upp sin teststrategi bör man också bestämma vilka läsare webbplatsen skall se bra ut i, och vilka man kan acceptera skönhetsfel i så länge de inte gör det omöjligt att ta till sig innehållet.

Teststrategi

Metod och ambitionsnivå för testning ligger utanför denna boks område. Litet skissartat kan ändå sägas att man bör testa ingångssidan och andra sidor där det är sannolikt att användare kommer in på webbplatsen, samt minst en sida av varje sort och alla javascript. Görs webbplatsen med ett publiceringssystem bör testsidorna väljas så att alla mallar prövas. Därtill bör man gärna titta igenom webbplatsen litet ytligare med ett par webbläsare, gärna på olika sorters datorer.

Exempel på webbläsarlista finns på www.anvandbart.se/ab/testa-webblasare.

24 Webbläsare som nämns i detta råd är de som var aktuella när detta skrevs. Se www.anvandbart.se/ab/testa-webblasare för eventuell senare utveckling.

comments powered by Disqus