Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Temalöst

Bild 49. En typisk ingångssidesmeny – här blandas olika huvudavdelningar i webbplatsen med varandra. Men eftersom den befinner sig på ingångssidan (där användaren är van vid detta slags blandning) och inte är oöverskådligt stor, så brukar detta inte leda till något problem. (www.htf.se)

Det första ”tema” som möter när man kommer till en webbplats är ofta en bastard, en blandning av saker som inte har mycket med varandra att göra annat än att de alla finns på samma webbplats och är så viktiga att de erövrat en plats på ingångssidan.

Ur ett informationsteoretiskt perspektiv är detta frustrerande. Men en normal webbplats bryr sig inte så mycket om informationsteori, den består av många olika delar med olika funktion, ambition och målsättning, och de brukar vara för olika för att pressas in i en ordning.

ttidsminne.

En närliggande situation är när flera olika teman blandas med varandra. Mer om denna i Kombinerade teman , sid 188.

comments powered by Disqus