Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Teknik

Detta är visserligen ingen teknikbok, men det är knappast möjligt att helt undvika ämnet när man diskuterar webb, där tekniska val starkt kan påverka både användbarhet och tillgänglighet. Denna avdelning kommer framförallt att behandla olika format och standarder och hur man anpassar webbplatsen till olika webbläsare.

comments powered by Disqus