Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Tabeller

Ett annat område för informationsdesignen är tabeller. Här är det mest en fråga om att göra dem på ett sätt så att även synskadade kan använda dem.

I webbsammanhang kan det vara klargörande att skilja på två sorters tabeller:

datatabeller - vanliga, normala tabeller som funnits sedan långt innan webben och som används för att presentera ett siffer- eller faktamaterial. Borde egentligen kallas bara för ”tabeller” men ”data” har lagts in för att uttryckligen skilja dem från layouttabellerna.

layouttabeller - används för att bygga upp en sida, till exempel för att åstadkomma flera spalter. Ser inte alls ut som tabeller, men görs med samma HTML-koder.

Att koda tabeller så att de blir tillgängliga kräver omsorg om detaljerna. På www.anvandbart.se/ab/tabeller finns länkar till bra genomgångar av hantverket.

Sortering av tabeller

För tabeller där användaren skall kunna styra sorteringen, se Låt användaren välja mellan olika sorteringar, sid 243 .

comments powered by Disqus