Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör tydliga rader och kolumner

Gör det lätt för användaren att se vilka data som hänger samman. Speciellt att följa en rad som sträcker sig över flera kolumner kan vara svårt. Ibland kan stödlinjer vara till stor hjälp, liksom att låta varannan rad vara färgad.

Kolumner blir lättare att läsa om de har en rak vänsterkant för ögat att följa.

Skilj ut tabellens rubriker från dess data. Använd <th> för att ge rad- och kolumnrubriker ett annat utseende.

comments powered by Disqus