Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge datatabeller en sammanfattning

En tabell kan också ha ett summary-attribut, där man på ett litet utförligare sätt kan berätta om tabellen och till exempel vilka slutsatser som kan dras av den. summary kan dock inte vara längre än ett stycke.

Det som står i summary hörs bara av dem som har skärmläsare, det är inte synligt i vanliga webbläsare.

Se även WCAG 5.5 (prioritet 3), sid 357 .

comments powered by Disqus