Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Tabeller skall konstrueras så att de är begripliga även när de läses upp som löpande text

För en synskadad användare ser inte tabeller ut alls på samma sätt som för en seende. Skärmläsare läser upp dem som löpande text, tabellrad för tabellrad. Det behövs inte mycket fantasi för att förstå hur svårt det kan vara att överblicka en datatabell man hör på det sättet.

För att göra datatabeller tillgängliga har skärmläsare ett antal specialfunktioner, så att den till exempel kan läsa upp kolumnrubriken varje gång man byter kolumn. För att dessa skall göra någon nytta måste kodningen göras på rätt sätt.

För layouttabeller är läget enklare. Där är kravet bara att de skall vara vettiga när de omvandlas löpande text.

Undvika att lägga tabeller inuti tabeller, eftersom komplexa tabellkonstruktioner ofta blir röriga som löpande text.

Se även WCAG 5.3 (prioritet 2), sid 356 .

comments powered by Disqus