Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Synlig sökväg (brödsmulor)

Medan menyerna berättar om sidor och avdelningar som i någon mening ligger nära den nuvarande sidan, berättar den synliga sökvägen (ofta kallad brödsmulor, bread crumbs eller länkstig) något annat. Det är dock ibland svårt att veta vad, eftersom det kan vara tre väldigt olika saker.

”Vägen hem”

Den vanligaste användningen av synlig sökväg visar närmaste vägen från ingångssidan till den sida man för närvarande befinner sig på.

I denna form hjälper sökvägen till att visa hur webbplatsen är ordnad. Den gör det också enkelt för användaren att gå ”uppåt” från den nuvarande sida och få överblick över bunten som sidan befinner sig i. Användbart eftersom det är vanligt att man vill navigera mellan sidor som sammanhangsmässigt ligger nära varandra.

Sökvägen placeras vanligen nära överkanten av innehållet eller sidan. Det är inte ovanligt att den föregås av en text typ ”Du är här:”.

Bild 46. Synlig sökväg hos Electrolux.

Observera att den i det här fallet inte inkluderar ingångssidan, sannolikt eftersom den ligger tillsammans och delar utseende med den globala menyn, och ingångssidan är lätt tillgänglig där. (www.electrolux.se)

Det råder ganska stor förvirring om vad ingångssidan egentligen skall heta, och därmed om vilket ord som skall användas för den i sökvägen. Se Ingångs­sidan , sid 77, om vilka alternativ som finns.

För att hindra att sökvägen blir ohanterligt lång, kan länkarna huggas av.

Sökvägen är mest till glädje för vana användare – speciellt de som varit så mycket på webbplatsen att de börjat lära sig dess struktur. Ovana användare tenderar att varken lägga märke till eller använda den.

comments powered by Disqus