Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Symboler

Ikoner och symboler har länge använts på datorer för att få in mycket funktion på ett begränsat utrymme. Det är därför inte förvånande att de tidigt blev populära även bland dem som formgav för webben.

Med tiden har dock vuxit fram en insikt om en avgörande skillnad mellan datorns gränssnitt och webbens – medan datorns utseende är centralt kontrollerat, och symbolernas användning därför reglerad och konsekvent, har varje webbplats frihet att uppfinna sina egna. Därför har webbens symboler aldrig fått samma inlärningseffekt som datorns.

Idag har symbolerna med några få undantag mest en dekorativ roll på webben, och har nästan alltid text intill sig som förklarar vad de betyder.

comments powered by Disqus