Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge text med title streckad understrykning

Det har börjat dyka upp en slags ”halvlänkar” på webben. Det är text som inte är länkad men som har en title-text som dyker upp i en ruta man för pekaren över den. De används till exempel för att förklara förkortningar.

En konvention som håller på att utvecklas för dessa är att de får en streckad understrykning.

När en vanlig länk även har en title, skall den normala understrykningen användas.

comments powered by Disqus