Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Avståndet mellan punkter skall vara större än radavståndet

I punktlistor skall det vara större avstånd mellan punkterna än mellan raderna. Detta för att göra det lättare för ögat att se vad som är en ny punkt och vad som bara är texten till en punkt som råkat bli lång nog att delas på flera rader.

comments powered by Disqus