Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Publicera bara sådant som du står bakom

Gör bara information som du står bakom och har för avsikt att publicera tillgängligt via webben.

Tänk på att så snart någonting finns på webben har sökmotorerna en anmärkningsvärd förmåga att hitta det. Detta gäller även dokument i andra format, t.ex. Word eller PowerPoint.

Sidor och webbplatser som är under uppbyggnad bör vara skyddade till dess de är redo för publicering. Att en sida inte är länkad till är inte ett tillräckligt pålitligt skydd.

comments powered by Disqus