Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd den standardiserade dokumentobjektmodellen

DOM (document object model) kan sägas vara javascriptets adressbok för webbsidan, som det använder för att hitta de delar av sidan det skall arbeta med.

Tidigare hade varje webbläsartyp sin egen DOM, delvis skild från de andras, vilket var en av huvudorsakerna till att skript som fungerade på en bröt ihop på en annan.

Numera finns det en standard-DOM, som alla moderna webbläsare stöder och som gör det enklare för till exempel skärmläsare att tolka sidan. Webbläsarna kan också samtidigt stödja egna DOM, men man bör så långt möjligt undvika att använda dessa – ibland kan det dock vara nödvändigt för att sidorna skall fungera med äldre webbläsare.

För att veta om webbläsaren klarar ett visst objekt eller metod är det lämpligt att testa det innan det används. Detta är en metod som ger en större säkerhet och mindre underhållsarbete än den tidigare populära praktiken att försöka sniffa sig fram till vilken webbläsare och version som användes och att anpassa skriptet efter det. På www.anvandbart.se/ab/standarddom finns tips om metoder.

När javascriptet arbetar med sidan bör det ske genom dess DOM, eftersom det ger webbläsaren störst chans att hänga med i vad som sker och visa det för användaren. Använd därför inte äldre former av sidmanipulation som till exempel document.write. Mer om kodningen i www.anvandbart.se/ab/‌standarddom.

Se även WCAG 8.1 (prioritet 1 & 2), sid 361, och 11.1 (prioritet 2), sid 365.

comments powered by Disqus