Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Följ HTML-standarden

HTML skall göras enligt standard, inte för att passa en särskild webbläsare. Detta framförallt för att webbplatsen skall vara tillgänglig för användare med andra webbläsare, till exempel de speciella webbläsare som funktionshindrade använder. Standard-HTML gör också webbplatsen tillgängligare för konkurrerande webbläsare och andra sorters datorer och minskar risken att den måste göras om när nästa generation webbläsare kommer.

Detta sagt måste man samtidigt vara pragmatisk. Det finns ingen webbläsare som fullständigt följer standard, utan alla har sina buggar och tolkningar. Ibland är det därför nödvändigt att avvika litet från idealet eller att göra anpassningar för speciella webbläsare. Se Standard­avvikel­ser, sid 422 .

Se även WCAG 3.2 (prioritet 2), sid 352 , 7.2 (prioritet 2), sid 360 , och WCAG 11.1 (prioritet 2), sid 365 .

HTML och XHTML

För närvarande är det standarderna HTML 4.01 eller XHTML 1.0 som gäller.

HTML 4.01 eller XHTML 1.0 är egentligen precis samma kodspråk, men de skrivs på litet olika sätt. Skillnaden mellan dem är inte dramatisk, så det är mer en fråga om tycke och smak vilken man väljer. HTML 4.01 har litet lösare regler för hur koden skall se ut och tillåter därmed slarvigare kodning – men det är inget som säger att man måste koda slarvigt bara för att man använder den. XHTML 1.0 är striktare, och är i teorin en sorts XML (ett universalformat för kommunikation mellan olika datorer och program), men om det verkligen skickas från webbservern som XML är det inte många webbläsare som klarar det. Ur alla praktiska aspekter är XHTML 1.0 därför tills vidare att betrakta som en sorts HTML. För att den skall fungera med äldre webbläsare är det viktigt att man skriver den på rätt sätt, se www.anvandbart.se/ab/standard-html för instruktioner om detta.

XHTML 1.1

Egentligen är den senaste standarden XHTML 1.1. Den är dock inte helt bakåtkompatibel med HTML och kan därför vara knepig att använda tillsammans med dagens webbläsare. Å andra sidan är den gjord för att fungera bättre för dem som inte surfar webben med dator utan till exempel med mobiltelefon, så är det din målgrupp kan den kanske vara värd extrajobbet.

XHTML 2

XHTML 2 kommer att bli en helt annan sak. Den gör en omstart och städar ut många fulheter som samlats i HTML under årens lopp, utan hänsyn till om det fungerar i gamla eller ens dagens webbläsare.

Det kommer att dröja många år innan vi enbart gör webbplatser med XHTML 2. Lyckligtvis kommer det att dröja ännu längre innan webbläsarna inte klarar av att tolka HTML.

comments powered by Disqus