Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Språk

Bild 59. Meny för språkval. (www.htf.se)

Om webbplatsen har sidor på flera språk behövs en navigation för att välja mellan dem.

Är det bara ett annat språk kan det finnas en länk direkt till det (även om det ser litet fel ut att det står till exempel ”English” och kanske finns en liten brittisk flagga på den svenskspråkiga sidan och ”Svenska” på den engelskspråkiga, är det knappast någon risk för missförstånd).

Är det fler språk behövs en språkmeny. Blanda inte in språkval i den vanliga menyn eftersom de har ett helt skilt tema.

Mer om olika språk i Webbplatser på flera språk, sid 101.

Sortering

Om det är maximalt sju språk brukar de ordnas efter uppskattad storlek på målgruppen. Svenska inleder vanligen, följt av engelska.

Är det fler än sju språk är det bättre att ha dem i bokstavsordning, men huvudspråket på webbplatsen (vanligen svenska) kan fortfarande sättas först eller på något annat sätt få en utmärkande ställning.

comments powered by Disqus