Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Spara en egen kopia av viktiga webbsidor som du länkar till

Om det är viktigt att länkar inte dör, eller åtminstone att komma åt informationen de lett till, kan man spara de webbsidor man länkar till på egen server, så att de kan ses även om originalet försvinner.

Rättsläget för detta är oklart, eftersom det är fråga om kopiering och återpublicering och därmed på eller kanske över gränsen till intrång i upphovsrätten. Google gör det dock (åtkomlig via länken ”Cachad” vid sökresultatet), och har hittills klarat sig.

Respektera de regler webbplatsen ställt upp för kopiering i sin robot-fil och sina metataggar. Mer om detta via www.anvandbart.se/ab/spara-kopia.

comments powered by Disqus