Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Spara användarens kreditkortsnummer, men kolla innan det används igen

Alternativt kan man göra livet litet enklare för användaren genom att spara hennes kreditkortsuppgifter (men låt henne gärna välja om hon vill detta eller inte). Detta kan då göras i samband med adressen och hanteras på samma sätt.

Var varsam med kreditkortsnumret. Undvik att visa det på webben och sänd det inte via e-post. Om användaren behöver identifiera ett kreditkort, berätta sorten och visa de första och de sista fyra siffrorna, typ ”MasterCard 1234 **** **** 5678”, samt giltighetstid.

Se även Använd en säker förbindelse när känslig information hanteras, sid 344.

comments powered by Disqus