Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sortering

Temat används för att avgöra vad som ordnas. Sorteringen bestämmer hur – dels hur sidorna ordnas inuti en bunt, dels hur buntarna ordnas i förhållande till varandra.

Många gånger är sorteringen självskriven utifrån temat. Är det artikelförfattare man sorterar, så gör man det alfabetiskt efter deras namn, inte numeriskt efter skostorlek eller kronologiskt efter när de är födda (även om det sistnämnda kan förekomma i speciella sammanhang). Ofta går sorteringen överhuvudtaget inte att skilja från temat. Detta gäller till exempel för vikt, tid och berättelse.

Andra gånger är sorteringen ett viktigt sista steg i jobbet med att ordna sidorna. En väl vald och utförd sortering fullbordar navigationen.

comments powered by Disqus