Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Följ språkets sorteringsregler

Många språk har sina egna konventioner för hur de skall sorteras, och svenskan är inget undantag. Vi sätter till exempel å, ä och ö sist i alfabetet, inte tillsammans med a och o, medan à blandas med eller kommer precis efter a.

Datorer har en tendens att sortera så att alla versaler kommer först och gemenerna sen, vilket språkligt sett är fel.

Numera finns korrekta sorteringsrutiner inbyggda i de flesta tekniska plattformar, så det finns ingen anledning att godta något annat än svensk sortering för svensk text.

comments powered by Disqus