Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sortera det som är relevant

Ett problem för bokstavsordningen är att första ordet inte alltid är det som är viktigt.

Ta till exempel listan från ett universitet i Bild 70. Här är den hjälp användaren har av bokstavsordningen mycket begränsad. Idéhistoria finns till exempel inte på i som man skulle vänta sig, utan på a, medan däremot Antikens kultur och samhällsliv återfinns på i.

I en så kort lista som exemplet är det inte någon katastrof – det är lätt att ögna igenom den och hitta det man söker. Men i en längre lista skulle det göra saker nästintill omöjliga att hitta för den som inte minns exakt hur namnet är formulerat.

Institutionen för

antikens kultur och samhällsliv

Arkeologiska institutionen

Centrum för

barnkulturforskning

Filmvetenskapliga institutionen

Filosofiska institutionen

Institutet för

folklivsforskning

Historiska institutionen

Avdelningen för

idéhistoria

Institutionen för

journalistik, medier och kommunikation

Konstvetenskapliga institutionen

Centrum för

kvinnoforskning

Litteraturvetenskapliga institutionen

Musikvetenskapliga institutionen

Bild 71. Lista i bokstavsordning, utifrån det viktiga ordet.

Ofta är det bättre att sortera på det relevanta, som i Bild 71, förutsatt att den grafiska designen kan göra det uppenbart vad som sorterats.

I Bild 71 leder de betydelsefulla ordens vänsterkant ögat. Ett annat sätt är att placera dem först:

eller att bara länka de signifikanta orden, så att färg och understrykning skiljer ut dem (detta bryter i viss mån mot råden i Gör det tydligt vart länken leder, sid 115, men kan ändå vara det bättre alternativet).

comments powered by Disqus